Aslan İle Yaban Domuzu Masalı


Ormanlar kralı aslan bir dere­den su içmek üzereymiş ki, bir ya­ban domuzu çıkagelmiş. Onun da isteği su içmekmiş, Ama aslan, ya­ban domuzunun suya yaklaşmasını istememiş. Öfkeyle kükreyip; “Çekil suyun başından!” demiş.

Yaban domuzu da kendisini aslan kadar güçlü görüyormuş. As­lanın bu ikazına aldırmamış bile. Hem su içiyor hem de söyleniyormuş; “Hadi oradan! Sen beni bur­dan nasıl kovarsın?”

Yaban domuzunun bu sözleri­ni duyan aslan daha bir öfkelenmiş. Kükremiş, bağırıp çağırmış. Yaban domuzu durur mu. O da hırlayıp, bağırıp çağırmış. Birbirlerine olmadık hakaretler savuran iki hayvan, sonunda itişip kakışmaya başlamışlar.

Kavga ilerlemiş. Öldü­resiye bir boğuşma sonun­da iki yırtıcı hayvan, kan ter içinde yerlere yatmış. Öyle yorulmuş ve nefes nefese kalmışlar ki, bir süre için kavgaya ara verip dinlenmeye başlamışlar. Biri bir kenarda, diğeri öbür kenarda uzanmış bir haldey­ken, birden ağaçların üzerinde yüz­lerce akbaba ve karga görmüşler. Hepsi de merakla bu kavganın so­nucunu bekliyormuş. Bir ara akba­balardan birinin diğerine şöyle de­diğini duymuşlar; “Bu iki akılsız hay­van bir an önce birbirini öldürse de leşlerine kovuşsak. Böylece kendi­mize iyi bir ziyafet çekmiş oluruz.”

Bu sözleri duyan aslan ve ya­ban domuzu birden irkilmiş, iliklerine kadar korkmuşlar ve sonunda akıl­ları başlarına gelmiş.

Yaban domuzu aslana; “Biz ne yapıyoruz böyle?” demiş, “So­nunda ikimizin de zararlı çıkacağı bir kavganın içindeyiz. Tek kârlı çı­kacak olan bu leş kargaları ile akbabalar.”

Aslan; “Evet, evet!” demiş, “Haklısın domuz kardeş. Sahi biz eskisi gibi neden dost olmuyoruz?”

Aslanla yaban domuzu el sıkı­şıp barışmışlar. Birbirlerini itip kakma­dan sularını içip, güle oynaya, ora­dan ayrılmışlar.

Onların barışmasına ise en çok, kargalar ve akbabalar üzül­müş.

İnsanlar arasında da hep böyle olaylar olmaz mı?

İlgili Yazılar


Nosy Fox
402 Kez Okundu
11 Ağustos 2019 - 10:21