At Nasıl Evcilleşmiş? Fabıl Masalı


Çok eskiden atlar, insanların hizmetinde değilmiş. Yabani hay­vanlarla beraber ormanlarda ya­şarlarmış. Şimdi size anlatacağımız olaydan sonra evcilleşip, insanların hizmetine girmişler.

Ormanın tam ortasında pırıl pırıl bir göl varmış. Göl o kadar gü­zelmiş ki, ormanın yeşil örtüsünü, gü­neşi ve gökyüzünü yansıtırak renk­ten renge girermiş. Bütün hayvanlar oradan su içer, yıkanırmış. Bir gün, ger­gedan göle girmiş.

Daha önce çamur­larda yattığı için, gölün suları boz bu­lanık olup kirlenmiş.

O sırada su içmeye gelen at, gölün bu­lanıklığını görüp çok kızmış; “Çabuk çık o gölden pis hayvan!” demiş gergedana. “Temiz gölümüzü kirletip ne hale getirmiş­sin.”

Gergedan; “Bana öyle bağıramazsın!” diye cevaplamış atı. “Hele pis hayvan demeye hiç hak­kın yok. Hem bu göl sadece senin değil.”

İki hayvan arasındaki ağız dalası ilerlemiş, Gergedanla başa çıkamıyacağını anlayan at, yardım almak için insana müracaat etmiş.

“Söylediğin göl çok uzak, ben oraya kadar yürüyemem” de­miş insan.

At cevaplamış; “Sen yürüme­yeceksin ki! Ben seni sırtımda ora­ya kadar götürüp sonra da geri ge­tiririm. Yeter ki bana yardım et.”

Ata binen insan, söylenen gölün kenarına gitmiş. Mızrağıyla gergedanı öldürüp, elindeki ipi de atın boynuna geçirmiş. Sonra da ata; “Sevgili dostum!” demiş, “Bana çok önemli bir şey öğrettin. Şimdi­ye kadar üzerine binmeyi nasıl akıl edememişim? Artık bundan sonra bana hizmet edeceksin!”

At çok uğraş­mış ama insanın elin­den kurtulmayı başa­ramamış. Sonra da kendi kendine; “Oh olsun bana!” demiş, “Gergedanla sorun çıkarmaya değer miydi hiç? Gölün bu­lanıklığı bir süre son­ra geçerdi. Oysa şimdi, sonsuza kadar tutsak bir köle olarak yaşamak zorunda­yım.”

İlgili Yazılar


Nosy Fox
216 Kez Okundu
11 Ağustos 2019 - 10:15