Bilgi Köşesi

Masal ve Fabıl arasında farklar ve benzerlikler vardır.

Gelelim masal ve fabıl arasındaki farklara. İlk olarak, fabıllarda sadece hayvanlar ya da bitkiler yer alabiliyor. Fabıllarda yer verilen hayvanlar ya da bitkiler tıpkı bir insan gibi konuşabiliyor. Ancak masallardaki kahramanlar genellikle insanlardır. Masallarda hayvanlar da yer alabilir ancak konuşamazlar.

Masallarda da fabıllarda da olay çevresinde gelişen edebi türlerdir. Gerek fabıllarda gerekse masallarda olağanüstü ve hayali mekanlar yer almaktadır. Masallarda ve fabıllarda zaman belirsizdir. Her ikisinde de hâkim anlatıcı yer alır. Ve yine her ikisinde de betimleyici ve öyküleyici anlatım türleri kullanılmaktadır.

Masal ve fabıllar arasındaki en önemli fark ise fabılın öğretici yönünün olmasıdır. Ancak masallarda öğretici bir yön olması gibi bir koşul yoktur. Fabılın sonunda muhakkak bir hayat dersi yer alır. Masallarda ise filmlere de konu olan o meşhur mutlu sonlar vardır. Masallardaki kötüler, iyilere karşı yenilgiye uğrar.

Fabıl ve Masal Arasındaki Farklılıklar

Masallar olağanüstü kişiler yer alırken fabıllarda kahramanlar insan dışı varlıklardır.
Masallar tekerlemeyle başlarken fabıllarda bu durum söz konusu değildir.
Fabılların sonunda genelde küçük bir hayat dersi verir. Masalda ise klasik “mutlu son” vardır, iyiler her zaman kazanır.
Masallarda nasihat söz konusu değilken fabıllarda nasihat, ders verme söz konusudur.
Masallar düz yazıyken fabıllar şiir veya düzyazı şeklinde olabilir.

Fabıl ve Masal Arasındaki Benzerlikler

Her ikisi de olay çevresinde gelişen edebi bir türdür.
İkisinde de olağanüstü ve hayali mekanlar vardır.
İkisinde de belirsiz zaman vardır.
İkisinde de hâkim anlatıcı vardır.
İkisinde de öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılır.

Bilgi Köşesi Başlığı Altında Yer Alan Diğer Konular

error: