Fabıllardan Yararlanma

Kişilerin ve çocukların yakınlık duyduğu sevdiği varlıklar olduğu için fabıllar, çocukların ilgisini çeker. Öykülemenin kısa oluşu da çocukların fabıllara duyduğu ilginin bir başka nedenidir. Sıkmadan verilen öğütler, bu nedenle çocukların eğitiminde yararlı olur. Fabıllar eğlendirici ve sevimlidirler. Dramatizasyona uygun oluşları anlatımlarındaki hareketliliği eyleme dönüştürmeye yardımcı olur. böylelikle yaşayarak öğrenmeye uygundurlar. fabıllar olay anlattıkları için bir başka şiiri okumaktan veya ezberlemekten daha çok çocukların ilgisini çekerler. Fabıllardan resim çalışmalarında da yararlanılabilir. Bir fabılda anlatılan olayın bölümleri altı-yedi karede resimlenerek, resimlerin yorumlanması biçimindeki bir sözlü anlatım çalışması yapılabilir. ardından yapılacak yazılı anlatım çalışması da çocuğun dil ve anlatım yeteneğini geliştirmeye yardımcı olur. Manzum biçimde yazılmış bir fabıl düz yazıya, düz yazıyla yazılmış olan bir fabılı da manzum biçimine çevirme çalışmaları yapılabilir. Fakat bu tür çalışmalar, çocukların düzeyleri göz önünde bulundurularak yaptırılmalıdır. Bu tür çalışmalar nazım, nesir uygulaması olabilecekleri gibi çocukların dil gelişimlerine de katkıda bulunurlar. Fakat kimi düşünürler örneğin Rousseau, emile(1762) adlı kitabında la Fontaine’nin fabıllarının çocuk için uygun olmadığını düşünürken, Robinson Kruze’yi çocuklara okutmanın önemini vurgulamaktaydı. Benzer şekilde alman pedagog Herbart da aynı tavrı sergiledi.

Konuyla İlgili Diğer Başlıklar

error: