Kelile ve Dimne – Beydaba

Kelile ve Dimne MÖ 1. yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Beydeba tarafından kaleme alınmış fabıl tarzında hikâyeler barındıran bir hikâye kitabıdır.

Kelile ve Dimne (kitap)

15. yüzyıl Pers el yazması Kelile ve Dimne, MÖ 1. yüzyıl civarında yaşadığı düşünülen Beydeba tarafından kaleme alınan Kelile ve Dimne fabıl tarzında hikayeler barındıran bir hikaye kitabıdır.

Beydebanın yaşadığı zaman hakkında birçok ihtilaf bulunmakta ise de kitabın Depşelem isimli bir Hint hükümdarı zamanında yazıldığı düşünülmektedir. Zira eserin hükümdara sunulduğu ve hükümdara bir tür nasihat niteliğinde olduğu öne sürülmüştür. Fabıl türünün ilk ve en önemli örneklerinden olan Kelile ve Dimne’deki hikayeler siyasetten erdeme kadar birçok farklı konuyu ele almıştır. Eser adını ilk bölümündeki bir hikayenin kahramanı olan iki çakaldan almıştır; “doğrunun ve dürüstlüğün” simgesi “Kelile” ile “yanlışın ve yalanın” simgesi “Dimne”.

Sanskritçe yazılmış olan eser ilk önce Pehlevice’ye, sonra Pehlevice’den Arapça’ya ve daha sonraları Arapça’dan Farsçaya çevrilmiştir. Batı dillerine olan tercümeleri bu son Farsça çeviriden yapılmıştır. Edebi otoritelerce, Ezop ve La Fontaine fabıllarının, Kelile ve Dimne’den ilham alınarak yazıldığı öne sürülür.

Konuyla İlgili Diğer Başlıklar

error: