Lafontaine

La Fontaine (1621-1695): Jean de La Fontaine, Fransa’da dünyaya geldi, hukuk eğitimi aldı, fabıllarıyla tanındı. Evrensel insan özelliklerini yansıtmadaki başarısı nedeniyle birçok dile çevrilen fabıllarında klasisizm akımının özellikleri görülür. Çocukluğu ve gençliği dağlarda, kırlarda, ormanlarda geçen La Fontaine’in fabıllarında kahramanlar çoğunlukla hayvanlar arasından seçilmiştir. La Fontaine (1621-1695).

 “Fransa’nın Homeros’u”, “Yeni Ezop” olarak nitelenen La Fontaine, insanlığın önünü açıcı bir düşünür ve yazardır. Uzun yıllar boyunca dünyanın pek çok coğrafyasına, farklı kültür ve dillerine aktarılmış olan eserleri hem özgün dil ve stilleri hem de yaratıcı içerikleri açısından sürekli insanlığın gündeminde olmuştur.

Adaleti, özgürlüğü, eşitliği, dayanışmayı, gerçekçiliği ve erdemli olmayı, “erdem ahlakını” kendilerine temel alan bu fabıllarda; her tür iktidar tutkusu, şiddet kullanımı, özgürlüğü baskılayıcı her tür davranış, mal mülk, mevki ve şan şöhret düşkünlüğü, kendini beğenmişlik, açgözlülük, ikiyüzlülük, bilgiçlik, dalkavukluk, sevgi, dostluk ve dayanışma yoksunluğu, kibirlilik, kıskançlık ve adaletsizlik gibi pek çok kötücül ve insanlık dışı düşünce ve davranış biçimi; La Fontaine’in güçlü eleştiri oklarının hedefi haline getirilir…

error: