Buğday Tanesinin Düşleri Masalı


Baharla birlikte ekilen buğday­lar, yaz gelince boy verip ser­pilmiş. Yavaş yavaş sararan başakların hasat zamanı geliyormuş artık. Tarla sakinleri için hasat de­mek, eski mutlu günlerin de sonu demekmiş. Bir gün tarlaya ge­len köylü; “Yarın gelip ekinleri biç­meliyim!” diye söylenmiş. Tarla­daki herkes, çift­çinin söyledikleri karşısında çok te­laşlanmış. Önce bıldırcın konuş­muş; “Sabah er­kenden buradan ayrılmam gereki­yor, bunun için yol hazırlıklarına başlamalıyım!”

Mavi buğday çi­çekleri ve kırmızı gelincikler çok üzülmüşler. Hem

tırpanlanacak, hem de bıldırcın kuşlarından ayrılacak olmaları tedir­gin ediyormuş onları. Bir gelincik bıl­dırcın kuşuna şöyle demiş; “Siz kuş­lar uçup gidebilir, gittiğiniz yerlerde yeni dostlar edinebilirsiniz. Ya biz öyle mi, saman olup ineklerin kar­nına gitmek, sonra da gübre haline dönüşmek zorundayız. Doğrusu sizi çok kıskanıyorum.”

Bıldırcın Üzülme Dostum!

Bıldırcın; “Üzülme dostum!” demiş. “Belki de çiftçi sizi tarlada bırakır, siz de önümüzdeki sene tekrar boy verip serpilirsiniz. O za­man tekrar karşılaşabiliriz, kim bilir.”

Bıldırcınla gelinciğin konuşmasını duyan bir buğday tanesi kendi kendine; “Tarlada kalmak, öğütülüp un yapılmaktan daha iyidir.” diye dü­şünmüş. Ve o gece, bir yolunu bu­lup tutunduğu başaktan kendini toprağa atmayı başarmış. Ertesi gün gerçekten köylüler gelip tarlayı biçmiş ve her şeyi toplamışlar, Yalnız bir tek buğday tanesi kalmış tarla­da.

Bir başına kalan buğday ta­nesi düşler kurmaya başlamış. “Keş­ke ben de bıldırcın olsaydım!” diye düşünmüş. Sonra da; “Şu hâle bak!” demiş. “Çok değil, daha dün rüz­gârla dalga dalga oynaşan başak­ların yerinde, şimdi hiç bir şey yok. Ne kadar da hüzün verici bir gö­rüntü.”

Buğday tanesi bir ara kendini öylesine yalnız hissetmiş ki, arkadaş­larının yanına gidip onların kaderini paylaşmak istemiş. Ama değirme­ne kadar nasıl gideceğini bileme­miş, Birden yağan yağmur, buğday tanesini alıp toprağın içlerine doğru sürüklemiş. “Bir bu eksikti!” diye söy­lenip, toprağın altında daha rahat bir yer bulmaya çalışmış, Karşılaştığı köstebek; “Oooo!” demiş. “Hoş gel­din sayın buğday tanesi. Doğrusu çok şanslısın. Kışı burada geçirip, seneye de başak olacaksın. Yeryüzüne yeşil bir filiz olarak çıkıncaya kadar, rahatına bak!”

Buğday ta­nesi bu habere çok sevinmiş. Ba­harla birlikte filiz­lenip yer yüzüne çıkacak olması umutlandırmış onu. Gözlerini yumup bahara kadar sü­recek uykusuna dalmış. Rüyasın­da, yeşil tarlaları, neşeli bıldırcınları ve kırmızı gelincikleri görmüş. Buğ­day tanesi en çok da, rüzgârın ba­şakları yalayıp geçen esintisini düş­lemekten hoşlanıyormuş.

İlgili Yazılar


Nosy Fox
439 Kez Okundu
11 Ağustos 2019 - 10:04