Dostluk İpi 1

Dostluk İpi

Genç adam iyi bir terziymiş. Bir dikiş makinesi ve küçücük bir dükkânı varmış. Sabahlara kadar uğraşıp didinir ama pek az para kazanırmış. Çok soğuk bir kış gecesi dükkanı kapatırken elektrik sobasını açık unutmuş ve çıkan yangın onun felaketi olmuş. Artık …

Devamnı Oku →

Akıllı Köylü Kızı Hikayesi

Bir zamanlar hiç toprağı olmayan bir köylü vardı; adamcağızın sadece bir evceğizi ve bir de kızı vardı. Bir gün kızı, “Krala gidelim de biraz toprak isteyelim” dedi.

Kral yoksulluklarını duyunca onlara bir dönüm arazi verdi. Kız babasıyla birlikte toprağı işleyerek …

Devamnı Oku →

Tuz Kadar Sevgi

Vakti zamanında, günlerin birinde bir Pâdişah varmış. Bu Pâdişahın da üç tane kızı varmış. Bu kızlar yetişip kemale gelmişler, babalarının aklına bunları ere vermek gelmemiş.

Bu üç kardeş müşavere ederler:

“Babamız bizi ere vermeyecek, ne yapalım da bunu babamıza anlatalım, …

Devamnı Oku →

Kül Eşek

Ne varmış, ne yokmuş… Vakti zamanında bir köyde bir kocakarı varmış. Eskiden çıkrık eğirirler, iplik bükerlermiş, Bu kocakarı da kızları çağırmış?

“On tane kız gelsin bana iplik büksün.”

Neyse, kızlar iplik bükerlerken ne etmişlerse, hepsi yemin etmeğe başlamışlar:

“Kardeşimin başı …

Devamnı Oku →

Keloğlan Para Kazanıyor

Bir varmış, bir yokmuş. Vakti zamanında bir Keloğlan varmış. Annesinden başka kimsesi olmayan Keloğlan; Sabah akşam durmadan uyurmuş. Arada bir karnı acıkır, annesi ne verirse onu yer, sonra tekrar uyurmuş. Günlerden bir gün annesi, sırtını sıvazlayıp öğütlemiş:

Eğirdiğim yünlerin parasıyla …

Devamnı Oku →

Eşeğin Beyni

Bir aslan ve bir tilki birlikte avlanmaya karar vermişler. Sonrada, tilkinin tavsiyesi üzerine aslan, bir anlaşma önereceğini söyleyerek eşeğe haber göndermiş. Buna çok sevinen eşek vakit kaybetmeden buluşma yerine gelmiş. Ama oraya geldiğinde, aslan hemen üzerine atılmış ve tilkiye şöyle …

Devamnı Oku →

Eşek ve Sahibi

Sahibiyle birlikte giden bir eşek, aniden yoldan ayrılıp bir uçurama doğru koşmaya başlamış. Tam uçurumdan düşeceği sırada, sahibi onu kuyruğundan yakalamış. Ama eşek çabalamaya devam etmiş. Sonunda, sahibi artık dayanamamış, eşeğin kuyruğunu bırakmış ve şöyle demiş:

Bildiğini okumaya kararlıysan benim …

Devamnı Oku →

At Olmak İsteyen Eşek

Bir zamanlar, eşeğin biri aynı çiftlikte yaşadığı atı kıskanmış. Eşek, atın her gün iyi beslendiğini görünce;
– “Oh ne ala! Her gün ata çeşitli yiyecekler yediriyorlar, temizleyip tımar ediyorlar, yediği önünde yemediği arkasında, hiç bir şeyi ondan eksik etmiyorlar; ya …

Devamnı Oku →

Eşek Arısı Masalı

Bir varmış, bir yokmuş. Günün birinde ormanda sahipsiz bir petek bal bulunmuş. Yaban arıları, “Bu balı biz yaptık,” demişler. Bal arıları karşı çıkmış. “Olur mu öyle şey? Esas bizim peteğimiz o!” Aralarında tartışma başlayınca bilgiç kirpi araya girmiş. “Kavgayla çözemezsiniz …

Devamnı Oku →

Horozla Köpeğin Konuşması – Mevlana Celaleddin Rumi

Kurtların, kuşların dilinden anlayan Hazreti Süleyman aleyhisselama gelen bir adam yalvarır:

– Ne olur ey Allahın nebisi bana da hayvanların dilini öğret de ben de konuştuklarından anlayayım.

Süleyman aleyhisselam izin vermez:

– Olmaz, der. Sen onların konuştuklarını dinlersen sabredemezsin. Arkasındaki …

Devamnı Oku →

Ezop Hikayeleri

Heredot’a göre Ezop Milattan önce 6. Yüzyılda Samos’ta yaşamış bir köle olup, anlattığı hikâyelerle tanınmakla birlikte anlattıklarının bizzat kendisi tarafından yaratıldığına dair herhangi bir tanıklık bulunmamaktadır. Günümüze 350 kadar hikâyesi ulaşmış bulunan Ezop geleneksel anlatıya göre Ladmon adlı birinin (Frigya …

Devamnı Oku →

Çizmeli Kedi Masalı

Çok eskiden uzak diyarların birinde ihtiyar bir değirmenci yaşarmış. Bu değirmencinin üç tane oğlu varmış.

Günlerden bir gün değirmenci ölmüş. Miras olarak da geride bir değirmen, ihtiyar bir eşek bir de kedi bırakmış. En büyük oğlu değirmeni, ortanca oğlu eşeği, …

Devamnı Oku →

Bremen Mızıkacıları Masalı 2

Bir zamanlar Bremen kentinin yakınlarında bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte türlü türlü hayvanlar yaşarmış. Tavuklar, kuzular, inekler, kazlar ve bir de eşek varmış. Eşek çiftliğin en çalışkan hayvanıymış. Gel zaman git zaman eşek ihtiyarlamış. Eskisi gibi çalışamaz olmuş. Çiftlik sahibi …

Devamnı Oku →
Dünya Edebiyatında Fabıl 25

Dünya Edebiyatında Fabıl

Fabılı ilk olarak yazanlar Hititlerdir. Hititler fabılları taş tabletlere yazıp resimlemişlerdir.

Dünya edebiyatında ilk ve önemli fabıllar Hint yazarı Beydeba’ya aittir. Beydeba’nın fabılları “Kelile ve Dimne” adlı bir eserde toplanmıştır. Fabıl türünün en önemli eserlerinden biri olan Kelile Dimne’yi Debşelem …

Devamnı Oku →
error: