İbibik horoz ile kurnaz tilki


Nicedir gözüne kestirdiği ibibik horozu tuzağa düşürmek isteyen kurnaz tilki, yolunu gözlerken ak­lına bir hinoğlu hinlik gelmiş. Doğru ibibik horozun tünediği ağacın altına koşmuş. “Müjde, müjde horoz kardeş!” demiş. “Hani dünyada kanlı bir savaş vardı, hayvanlar birbirleri­ne düşmüştü, herkes birbirinin gözünü oyuyordu bildin mi?” 7

İbibik horoz;

 “Bildim, bildim,” demiş. “N’olmuş şimdi?”

 “Savaş bitti, barış oldu. Şimdi bütün hayvanlar kardeş artık. Kimse kimsenin düşman, değil, herkes dost, herkes candan. Sana da müjdeyi ben getir­dim. Hadi, in şu ağaçtan da sarılıp öpüşelim, barı­şı, kardeşliği, hayvan dostluğunu kutlaydım.”

İbibik horoz;

 “Aman ne sevindim, ne sevindim buna,” demiş. “Tabii ya, bütün hayvanlar kardeş olmalı, birbirleri­ni sevmeli, birbirlerine saygı, duymalı, dostluk gös­termeli. A, dur bakayım, şu karşıdan gelenler de kim? Ha, iki tazıymış! Onlar da müjdeye geliyor ol­malı.”

Tilkinin kuyruğu dikelmiş.

 “İki tazı mı?” demiş, sormuş: “Bu yana mı geliyorlar?

 “Evet, bu yana geliyorlar. Hele dur, ben de ağa-ı undan ineyim, dördümüz birden barışı, kardeşliği, dostluğu kutlayalım, sarılıp öpüşelim kardeş kar­deş.” ^

 “Yoo,” demiş tilki. “Yoo, benim şu anda aklıma geldi, çok acele bir işim var. Üstelik yolum da uzun. Barışı, kardeşliği, dostluğu kutlamak başka bir güne kalsın. Ben gideyim şimdi, hadi hoşça kal!”

Bir anda yok olmuş. İbibik horoz;

 “Ya,” demiş ardından. “Tilkiden tilkisi de var bu dünyada. Ne haber!”

İlgili Yazılar


Nosy Fox
458 Kez Okundu
10 Ağustos 2019 - 14:31