Tembel Tavşan ve Filin Masalı


Bir zamanlar ormanda korkunç bir kuraklık baş­lamış, Yaz gelip geçtiği halde, tek bir damla bile yağmur yağmamış. Susuzluk hayvanların canına tak edince, bu duruma bir çare bulmak için toplanmışlar. İçle­rinden birisinin teklifi üzerine, bir ku­yu kazmaya karar verip çalışmaya başlamışlar. Bütün hayvanlar, hatta kuşlar bile gece gündüz çalışıyor­muş. Ancak tavşan; “Ben daha çok küçüğüm!” diyerek çalışmak istemi­yormuş. Tavşanın böyle nazlanması diğer bütün hayvanları çok kızdır­mış.

Hayvanların emeği boşa çık­mamış. Kazdıkları kuyudan buz gibi bir su çıkınca herkes çok sevinmiş. Kana kana içip yıkanmışlar. Kuyu­nun kazılmasına yardım etmeyen tavşana ise su vermemişler. Kral as­lan, tavşanın kuyuya yaklaşmasını önlemek için, kuyunun başına her gün bir nöbetçi görevlendirmiş.

Tavşan yaptığı hatayı anlamış anlamasına, ancak iş işten geçtiği için yapacak bir şeyi de yokmuş. Bir gece kuyuda nöbet tutma sırası file gelmiş. Tavşan fili çok severmiş. “Kimse görmeden bana biraz su verir” düşüncesiyle yanına gidince, filin uyuduğunu görmüş. Çok uğraş­masına rağmen, onu bir türlü uyandıramamış. En sonunda gidip kula­ğına bağırmış,

Fil öyle bir zıplamış ki, kuyunun etrafındaki taş ve toprak yığınına çarpıp, bütün taş ve top­rakları kuyunun İçine dökmüş. Böylece kuyu kapanmış.

Bu duruma çok üzülen fil ağlamaya başlamış. “Benim yüzümden oldu!” diyormuş, “Şimdi ne içeceğiz, hem sabah olunca diğer hayvanlara ne diye­ceğim?” “Bu kadar üzülme!” demiş tavşan. “Elbet bir çaresini buluruz. Hem ikimiz beraberce çalışırsak, sabaha kadar kuyuyu temizleyip açarız.”

Fil; “Ama sen küçük ve zayıf­sın!” demiş. Tavşan şöyle cevap vermiş; “Sen beni şimdi gör! Bak ki nasıl çalışıyorum.”

Gerçekten de tavşan, bir ça­lışmış bir çalışmış ki sormayın, Saba­ha kadar fil ile birlikte kuyuyu aç­mayı başarmışlar. Ertesi gün fil, bütün hayvanlara tavşanın çalışkanlığını anlatmaya başlamış. Her­kes tavşanı alkışlayıp, kuyudan su İçmeyi hâkettlğinl söylemiş.

Tavşan sadece su içebildiğine değil, diğer hayvanlarla yeniden dost olduğuna da çok sevinmiş. Kendisini ormanın bir üyesi gibi görmek onu mutlu ediyormuş.

İlgili Yazılar


Nosy Fox
636 Kez Okundu
11 Ağustos 2019 - 10:25