Yavrusu Olmayan Kanguru


Kangurunun birinin yavrusu olmazmış

Bir tavşanı evlat edinip torbasına koymuş

Kanguru memnun, tavşan mutlu

Ama diğer kangurular kızgınmışlar.

Tavşandan kurtulmak için, bir plan yapmışlar

Onlar uykudayken tavşanı kaçırmışlar

Kanguru uyanınca bakmış torbası boş

Şaşırmış kalmış buna olmuş içi bir hoş.

Kanguru zehirli yılanla anlaşma yapmış

Torbada yılan, kanguru kangurular arasında

Yılandan korkan kangurular tavşanı geri vermişler

Plan plan içinde böyle olur demişler.

İlgili Yazılar


Nosy Fox
340 Kez Okundu
11 Ağustos 2019 - 9:51